CTR-PARTS

 

profi automat

Reklamace

Reklamace zboží a služeb, zakoupených u firmy Stanislav Klouček, IČ.: 63661322, provozovna Nademlejnská 600/1, Praha 9. Při reklamaci je nutno prokázat, že zboží bylo zakoupeno u výše jmenované firmy, a to např. předložením daňového dokladu nebo záručního listu, který je součástí dodávky. Nároky z odpovědnosti za vady jsou upraveny zejména v ustanoveních občanského zákoníku.

 

Zákazník má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od jejího uzavření. Odstoupit od kupní smlouvy může zákazník v případě, že zakoupené zboží je nepoškozené, kompletní a bez známek nepřiměřeného užívání, a když zákazník prokáže zakoupení zboží prostřednictvím eSHOPu, a to např. daňovým dokladem, který obdrží společně se zásilkou. Nároky z odpovědnosti za vady jsou upraveny v ustanoveních  občanského zákoníku.

 

CIP V-CR

 

Copyright © 2009
CTR-PARTS
All rights reserved